presalesquestions

  1. B

    Cheat work on faceit anti cheat server ? i mean client

    Work ? or no ?
  2. X

    Jak dostaje się cheata od ToX

    Chciałbym się dowiedzieć jak ToX daje cheata gdy poda mu się kody psc.